Skip to main content

Missie

Het is onze missie om op korte termijn zo veel mogelijk slachtoffers van de aardbeving in het Zuiden van Turkije acute hulp te bieden en op langere termijn de jongere generatie structureel te ondersteunen aan de hand van de volgende drie pijlers waarmee Karsu en haar jongere zus zijn groot gebracht; ‘Kunst’, ‘Sport’ en ‘Cultuur’.

Visie

De foundation wil de bekendheid van Karsu inzetten om de aardbeving slachtoffers en de wederopbouw van de regio Hatay zowel nationaal als internationaal onder de aandacht te blijven houden door de media actief te blijven opzoeken en partnerships met (financieel) ondersteunende overheden, fondsen en (goede doelen) organisatie op te zetten. Voor de dagelijkse uitvoering van de alle nog op te zetten projecten zou de foundation graag gebruik willen maken van capaciteiten van lokale (jonge) ambitieuze vrouwen. Samen met hen wil de foundation bijdragen aan wederopbouw, zodat de oorspronkelijke bewoners weer een reden hebben om terug te keren naar hun geboortestreek en zodat de cultuur van deze regio nooit verloren zal gaan.

De drie pijlers

Kunst

Kunst heeft een diepgaande impact op individuen, gemeenschappen en de samenleving als geheel. Wij willen bijdragen op de gebieden: expressie van emoties en ideeën, creativiteit en verbeeldingskracht, culturele expressie en erfgoed, kritisch denken en reflectie, esthetische tevredenheid, emotioneel welzijn, sociale verandering en empowerment.

Sport

Wij vinden sport belangrijk om verschillende redenen. Regelmatige lichaamsbeweging draagt bij aan een goede fysieke gezondheid. Het helpt fit te blijven, spieren te versterken en het vergroot je uithoudingsvermogen. Daarnaast draagt sport op een positieve manier bij aan de mentale gezondheid, sociale interactie, discipline en doorzettingsvermogen.

Cultuur

De getroffen regio in Turkije, Hatay, staat bol van cultuur. Wist je dat in Hatay mensen met bijvoorbeeld een Joodse, Islamitische en Christelijke achtergrond al eeuwenlang in goede harmonie samenleven. Normen en waarden worden er gerespecteert. Evenals overtuigingen, gedragingen, tradities, kunstuitingen, taal en andere karakteristieken. Wij streven naar behoud daarvan.

nl_NLNederlands