Skip to main content

De activiteiten van de Karsu Foundation kunnen worden opgedeeld in ‘korte termijn activiteiten’ 1 en ‘lange termijn activiteiten’ 2.

Dit doet de foundatoin aan de hand van drie pijlers; ‘Kunst’, ‘Sport’ en ‘Cultuur’. Drie pijlers die allen een verbindende en sociale factor hebben en in grote mate bepalend zijn voor de positieve ontwikkeling van kinderen, maar ook kunnen positief kunnen bijdragen aan het herstel van volwassen slachtoffers van een ramp.

De drie pijlers

Kunst

Kunst heeft een diepgaande impact op individuen, gemeenschappen en de samenleving als geheel. Wij willen bijdragen op de gebieden: expressie van emoties en ideeën, creativiteit en verbeeldingskracht, culturele expressie en erfgoed, kritisch denken en reflectie, esthetische tevredenheid, emotioneel welzijn, sociale verandering en empowerment.

Sport

Wij vinden sport belangrijk om verschillende redenen. Regelmatige lichaamsbeweging draagt bij aan een goede fysieke gezondheid. Het helpt fit te blijven, spieren te versterken en het vergroot je uithoudingsvermogen. Daarnaast draagt sport op een positieve manier bij aan de mentale gezondheid, sociale interactie, discipline en doorzettingsvermogen.

Cultuur

De getroffen regio in Turkije, Hatay, staat bol van cultuur. Wist je dat in Hatay mensen met bijvoorbeeld een Joodse, Islamitische en Christelijke achtergrond al eeuwenlang in goede harmonie samenleven. Normen en waarden worden er gerespecteert. Evenals overtuigingen, gedragingen, tradities, kunstuitingen, taal en andere karakteristieken. Wij streven naar behoud daarvan.

Verantwoording

De foundation heeft zich in de eerste maanden na de aardbeving toegelegd op acute hulp door slachtoffers van de ramp financieel en facilitair te ondersteunen bij de aanschaf van eerste levensbehoeften zoals medische voorzieningen, technische hulpmiddelen ten behoeve van de opsporing van slachtoffers, voedsel en tijdelijk onderkomen.

  1. Families uit de regio helpen hun leven weer op te bouwen. Dat kan door een maandelijks bedrag te sturen aan getroffen gezinnen uit de regio Hatay. Hierbij zal gekeken worden naar de samenstelling van het gezin, (bijvoorbeeld uit hoeveel kinderen bestaat het, wonen opa’s en oma’s gezamenlijk) en zal het bedrag daarvan afhangen.
  2. Hulp bieden aan gewonde mensen. Zo zijn veel mensen, waaronder ook veel kinderen, die hun ledematen zijn verloren of omdat ze onder de puinhopen lagen of omdat hun ledematen zijn bevroren.
  3. Helpen bij het herbouwen van de regio. Dat begon al met tenten, met containerwoningen en kleine houten huisjes. Bij TU Delft werkt een groep studenten en docenten aan langdurige aardbevingsbestendige huizen voor de regio. Verwacht wordt dat de eerste woningen in oktober van dit jaar gerealiseerd kunnen worden. De Stichting Karsu wil financieel meehelpen om deze huizen mogelijk te maken, maar ook het bouwen van bijvoorbeeld scholen en ontmoetingsruimten behoort tot de mogelijkheden waarop de stichting zich voor zal inzetten.

Om de getroffen regio’s weer te laten herrijzen, is het van belang dat er structureel wordt geïnvesteerd in de faciliteiten en voorzieningen die de leefbaarheid voor de oorspronkelijke – inmiddels vertrokken – bewoners verbeteren, zodat zij een reden hebben om terug te keren naar hun geboortestreek. De Karsu Foundation wil zich op langere termijn gaan inzetten voor projecten die een fundamentele bijdrage leveren aan de bevordering hiervan. Dit doet de foundation aan de hand van drie pijlers; ‘Kunst’, ‘Sport’ en ‘Cultuur’. Drie pijlers die allen een verbindende en sociale factor hebben en in grote mate bepalend zijn voor de positieve ontwikkeling van kinderen, maar ook kunnen positief kunnen bijdragen aan het herstel van volwassen slachtoffers van een ramp.

Kunst, cultuur en sport hebben verschillende positieve effecten op de maatschappij:

  1. Expressie en creativiteit: Kunst biedt individuen een platform om zichzelf uit te drukken en creatief te zijn. Dit helpt bij het bevorderen van zelfexpressie, het ontdekken van talenten en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Het stimuleert ook innovatie en originaliteit. Dit kan weer ten gunste zijn van de wederopbouw van een regio dat van de bodem moet worden opgebouwd. Het liefste door de lokale bevolking, omdat zij hun culturele erfgoed het beste kunnen beschermen.
  2. Sociale cohesie: Kunst, cultuur en sport hebben de kracht om mensen bij elkaar te brengen en gemeenschappen te verenigen. Ze dienen als een gemeenschappelijke interesse en een bron van gedeelde ervaringen, waardoor mensen uit diverse achtergronden met elkaar in contact kunnen komen. Dit bevordert sociale cohesie en zal bijdragen aan gezamenlijk herstel en verwerking van het gedeelde trauma.
  3. Gezondheid en welzijn: Sport en sommige vormen van kunst kunnen een positieve invloed hebben op de fysieke en mentale gezondheid. Regelmatige lichaamsbeweging door sport verbetert de fysieke conditie, vermindert het risico op chronische ziekten en bevordert een gezonde levensstijl. Kunstactiviteiten zoals muziek, schilderen of dansen kunnen therapeutisch zijn, stress verminderen en het welzijn verbeteren. Dit geldt voor zowel jongeren als ouderen. De Stichting kan dit stimuleren doormiddel van het faciliteren van instrumenten en prothese voor kinderen met een handicap, door het inrichten van muzikale ruimtes in aandachtsgebieden en maatschappelijke evenementen.
  4. Economische groei en werkgelegenheid: Kunst, cultuur en sport dragen bij aan de economie door het creëren van werkgelegenheid in de creatieve sector, het toerisme te stimuleren en de lokale economieën te versterken. Ze trekken bezoekers aan en dragen zo bij aan de economische groei.
  5. Identiteit en erfgoed: Kunst, cultuur en sport spelen een cruciale rol bij het behoud en de bevordering van de identiteit en het erfgoed van een samenleving. Ze vormen een spiegel van de cultuur, geschiedenis, tradities en waarden van een gemeenschap. Door deel te nemen aan culturele activiteiten en het beoefenen van traditionele sporten kunnen mensen hun culturele identiteit versterken en hun erfgoed behouden.
nl_NLNederlands